חבר הכנסת בן ארי על צביעות השמאל

חבר הכנסת בן ארי מדבר בכנסת על צביעות השמאל או מי יושב על קרקע ערבית.