מדוע אוכלים פירות בט"ו בשבט?

סוד גדול טמון ברעיון של בחירת ט"ו בשבט כראש השנה לאילן בו אוכלים פירות, כדי שנתבונן ונדע את גודל החשיבות והעילוי והשלימות שיש בפרי בכח טרם התבשל.