מודעות יהודית על פי ספר התניא

לכל יהודי שתי נפשות - נפש בהמית ונפש אלוקית. המלחמה בין שתי הנפשות היא מלחמה תמידית וקשה ולאום מלאום יאמץ כשזה עולה זה יורד. התכלית היא להגביר את הנפש האלוקית על הנפש הבהמית ולהופכה לקדושה.