מחרוזת ניגוני חב"ד מפי אברהם פריד

הופעתו של אברהם פריד במחרוזת ניגוני חב"ד - ניגון ההקפות, ופרצת, דידן נצח, הופ קוזק וכו'.