מחרימים את ישראל? תחשבו פעמיים!

למי שעדיין לא מבין שכל חיות העולם באה בשביל עם ישראל ואת כל התרומה הגשמית והרוחנית של עם ישראל לעולם, שיאזין לפחות לדברים הפשוטים והמובנים הנאמרים על פי שכל פשוט וילמד להתייחס לעם ישראל.