ניגון ארבע בבות בי"ט כסלו בכפר חב"ד

ניגון ארבע בבות בי"ט כסלו בכפר חב"ד בשנת ה'תשע"ה. אי אפשר שלא להתרגש מקהל חסידים ששר ניגון קדוש זה בדביקות עצומה, המסיים בניגון שמח מיגון של גאולה.