ניגון הצמח צדק מגיע גם למצוה טאנץ של תולדות אהרן

ניגוני חבד מתפשטים לכל הזרמים. ניגון הצמח צדק מגיע גם למצוה טאנץ של תולדות אהרן.