ניסים בצוק איתן

טוב להודות לה' על כל הניסים העצומים שעשה עמנו וממשיך לעשות עמנו בכל עת ובכל שעה. שום דבר לא מובן מאליו.