סלברטאים חוזרים בתשובה

בדורנו דור אחרון לגלות וראשון לגאולה רבים חוזרים לצור מחצבתם. ומה אומרים סלברטאים שחזרו בתשובה בנידון זה?