עם ישראל חי ומתעצם ומתקרב לגאולה

עם ישראל חי ומתעצם גם בקיום מצות פריה ורביה, ואפילו לפי נתונים סטטסטיים דמוגרפיים הוא הולך לקראת הגאולה.