פרשת אחרי קדושים – הרב יוסי גינזבורג מבאר את הדבר מלכות

הרב יוסי גינזבורג מבאר את ה"דבר מלכות" לפרשת אחרי קדושים בישיבת תומכי תמימים ברמת אביב במסגרת לימוד תורתו של משיח כהכנה לגאולה.