פרשת בהעלותך – ביאור הרב יוסי גינזבורג לדבר מלכות א'

כל אחד יכול למצוא בנפשו את המנורה ולדעת להדליק אותה וזהו הדבר הבסיסי והיסודי ביותר בעבודת השם.