פרשת בהר בחוקותי – דרשת הרב שניאור אשכנזי

הרב שניאור אשכנזי מדבר על פרשת בהר בחוקותי, ומסביר את התעלומה: למה התורה מתעלמת מקיומו של העולם הבא?