פרשת שלח – ביאור הרב יוסי גינזבורג לדבר מלכות ב'

הרב יוסי גינזבורג מבאר את ה"דבר מלכות" לפרשת שלח. חטא המרגלים על פי תורת הסוד.