פרשת שלח – ביאור הרב יוסי גינזבורג לדבר מלכות א'

הרב יוסי גינזבורג מבאר את ה"דבר מלכות" לפרשת שלח. מה היה חטא המרגלים על פי תורת הסוד? פרשת ציצית ועוד.