פרשת תזריע מצורע – הסבר הרב יוסי גינזבורג לדבר מלכות

הרב יוסי גינזבורג מבאר את הדבר מלכות לפרשת תזריע מצורע, שבו מסביר הרבי שכדי לפעול התגלות וביאת המשיח תיכף ומיד - על כאו"א מישראל להוסיף בלימוד התורה (במיוחד) בעניני משיח וגאולה.