צינור לילה על הרבי

אנשי עסקים גדולים מתייעצים עם הרבי בענייני עסקיהם ומקבלים עצתו וברכתו וההצלחה מאירה להם פנים מעל המצופה.