קְונטרס בית רבינו שבבל – ביאור הרב יוסי גינזבורג

בקונטרס בית רבינו שבבל הוא תמצית ההסבר של מהו רבי, מהו בית חיינו - 770 ומה הקשר של שני עניינים אלו למשיח ולגאולה העתידה.