שבע מצוות בני נח

בועז קלי קיבל הכרה מהאו"ם ללמד שבע מצוות בני נח לכל אומות העולם, והקים מרכז ללימוד שבע מצוות בני נח בבית כנסת בחיפה, ובסרט זה מראיין אותו בן נח דרוזי מדלית אל כרמל.