שליח לדוגמה

הרב דוד כפלין שליח של הרבי בקוזומול שבמקסיקו שהקים שבעה בתי חב"ד, מדבר על תפקידו של שליח בהכנת העולם לגאולה. מדהים, באמת שליח לדוגמה!...