שמחת י"א ניסן תשע"ד בבית חיינו 770

שמחת י"א ניסן תשע"ד בבית חיינו 770, כאשר התמימים חוגגים את יום ההולדת של הרבי ושרים את פרק קי"ג בתהילים הפרק של הרבי.