שירת הים – סגיב כהן

משירת הים שהיתה בקריעת ים סוף אותה אנו אומרים כל יום נעבור בקרוב ממש לשירה העשירית, כאשר תהיה בקיעת הנהר ויהיה גילוי אור האין סוף בגאולה האמיתית והשלימה מיד ממש.