חיילי הרבי הקטנים – צבאות ה' – שרים לפני הרבי

ילדי צבאות ה' שרים מול הרבי שליט"א מלך המשיח בקראון הייטס לפני שלושים שנה שרים: יחי אדונינו מורינו ורבינו משיח צדקנו, הוא יוליכנו בטנקים לארצנו עם המבצעים יבוא ויגאלנו.