הרבי מעודד שירת "יחי"

מי שרואה במו עיניו שהרבי הולך בין החסידים ומעורר שירת "יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!" מן ההכרח שיתחיל ללמוד מה אומר הרבי בעניין זהותו של משיח ומה אומרת תורתנו הקדושה בענייני משיח וגאולה ויוכל להתפעם מהתיאום המדהים בין דברי הרבי לתורה.