ניגון חב"ד: ניע ז'וריצי כלופצי

ניגון המבטא את השתוקקות החסידים לבוא אל רבם ולשמוע דברי חסידות ולכן גם בהיותם בדרך, למרות טלטולי וקשיי הדרך אינם דואגים אלא מקווים ובוטחים שתיכף באים אל הרבי, ושם יהי' "משקה" -- לרוות את הצמאון האמיתי לדבר ה'.