החסידים בהתוועדות חסידית מנגנים ניגון חסידי בהתלהבות

חסידים קרובים זה לזה כאחים ואף למעלה מזה, בהתוועדות חסידית רואים בפועל ממש את השמחה של החסידים בשירתם ובניגונם, ובמיוחד את חוסר הפער והעדר המחיצות בין צעירים למבוגרים בין מורים לתלמידים וכו'. כולם שוים!