כי אנו עמך

את הניגון כי אנו עמך לימד כ"ק אדמו"ר שליט"א בליל שמחת תורה אחרי הקפות בשנת תשי"ז. תנועות השיר מבטאות בקשה ותחינה, דרישה ותביעה לחשבון נפש והתעודדות ואימוץ הרוח בתקווה לרחמי האב - הקדוש-ברוך-הוא - על בניו.