קבלת עול מלכות שמים בקריאת שמע

לפניכם סרטון המבטא בצורה נפלאה את קבלת עול מלכות שמים ב"קריאת שמע" בנעימה ונוסח של יהודי תימן.