ניו יורק מוכנה למשיח, האם גם אתה מוכן?

בכינוס השלוחים העולמי שהתקיים במרכז חב"ד העולמי - 770, הוקרן וידאו בשם "עיר המלך" המספר את המהפכה הגאולתית שעוברת על העיר ניו יורק המתכוננת להתגלותו של הרבי מלך המשיח. העולם מוכן!