כי הנה כחומר ביד היוצר… כן אנחנו בידך

הלב והמעיין בליווי מקהלה, מבצעים בלחן מחסידות חב"ד, את הפיוט הפותח את תפילת יום כיפור בקהילות אשכנז.