שירת תימן – קודש קודשים

שירת יהודי תימן - מתי נכתבה, סדר עריכתה ומנהגי הביצוע שלה. סרט המלווה בהדגמות והסברים בהפקת המכון המכון האגודה לטיפוח חברה ותרבות ע"ש עובדיה שלום.