הרב זמרוני ציק על עבודת השליחות כיום

הרב זמרוני ציק מדבר על עבודת השליחות בימינו ועל הניסים הנפלאים באגרות הקודש של הרבי מלך המשיח בכינוס כ' מרחשוון בראשון לציון.