הרב יצחק ידגר מספר על הצלת יהודי עירק על ידי הרבי מלך המשיח

הרב יצחק ידגר בנאום מרתק בכינוס ג' תמוז על מסרים נפלאים שקיבל מהרבי מלך המשיח שליט"א.