הניגון ארבע בבות

הניגון המיוחד והנעלה ביותר מכל עשרת ניגוני אדמו"ר הזקן כובש את העולם, וכבר מנגנים אותו בהרבה הזדמנויות של קדושה ובעיקר כשמובילים חתן וכלה לחופתם.