הרב ויצהנדלר נואם נאום מרתק בי"ט כסלו תשע'ג בבית חיינו – 770

הרב וייצהנדלר נואם נאום מרתק בי"ט כסלו תשע"ג בבית חיינו - 770.