העולם רוצה משיח מניו יורק ועד רפיח!

כולם רוצים משיח עכשיו. העולם מוכן! איך הגיע השלט: "אנו רוצים משיח עכשיו" לחיזבאלה? הכל בהשגחה פרטית!