הדידן נצח שלאחרי משפט הספרים בתשמ"ז

במשפט הספרים פסק בית המשפט הפדרלי בארה"ב שלרבי שליט"א מלך המשיח יש דין של מלך. ומכיוון שמלך לא מעיד בבית משפט, לכן לא תבעו את עדותו! צפו בחגיגת הכתרת המלך.