הרב ישראל הרשקוביץ מסביר את תוכנו של דידן נצח בה' טבת

הרב ישראל הרשקוביץ,שליח הרבי שליט"א מלך המשיח לאופקים, ורב קהילת חב"ד בעיר, נואם בהתוועדות ה' טבת "דידן נצח" תשע"ג, בבית חיינו - 770 מעניינא דיומא.