הרב ראובן מטוסוב נואם בפארבריינגען ה' טבת תשע"ב בכפר חב"ד בין ריקוד לריקוד

הרב ראובן מטוסוב נואם בפארבריינגען ה' טבת תשע"ב בכפר חב"ד בין ריקוד לריקוד, ומסביר את עניינו המיוחד של ה' טבת - דידן נצח.