הרב ישראל הרשקוביץ על העבודה היחידה שנותרה קבלת פני משיח צדקנו

הרב הרשקוביץ אומר, כשם שהרבי הכניס לחב"ד הנחת תפילין "רבינו תם" מגיל שלוש עשרה, כך לימד אותנו שהוא מלך המשיח ולכן עלינו לקבל מלכותו ולהפיץ את העניין בכל העולם.