שמחת י"ט כסלו תשע"ג בכפר חב"ד

שיר חדש מיוחד שרים החסידים בשמחה ובהתלהבות. שיר שחובר לכבוד היום הגדול י"ט כסלו - חג החגים - בכפר חב"ד ע"י המלחין מונה רוזובלום... צילום שניאור שיף 0525960011.