זהות המלך המשיח ע"פ הרמב"ם

הרבי הוא מלך המשיח בהיותו הוגה בתורה מאין כמוהו, שנלחם מלחמות ה' ומנצח, עוסק במצוות כדוד אביו ומשפיע על כל ישראל לחזק בדקה ואף מתקן את העולם כולו לעבוד את ה', על פי הרמב"ם.