החיות האלוקית שבדומם

כמו שהנשמה ממלאת את הגוף ומחיה אותו כך הקב"ה ממלא את העולם ומחיה אותו. החיות האלוקית נמצאת לא רק באדם ובבעלי חיים אלא גם בצומח ואפילו בדומם. גם באבנים ועפר ואפילו במים יש נפש היא הכח האלוקי המחיה אותו.