הרבי מליובאוויטש וראש עיריית אריאל רון נחמן על שלמות הארץ

רון נחמן ראש עיריית אריאל, שמסר נפשו לבוראו בערב שבת (סימן יפה לו!) ידוע באהבתו לישראל. להלן תיעוד וידאו נדיר של אחד המפגשים, שבו רון נחמן מתייצב בענווה ושואל את הרבי בפשטות "רבי, מה עלי לעשות כדי לשמור על ארץ ישראל?"