התייחסות הרבי למכתב מלא שטויות המחייב כביכול תגובת שרשרת

הרבי מסביר לאשה שסיפרה לו שקיבלה מכתב מלא שטויות המחייב כביכול תגובת שרשרת ואומר, שאין היא צריכה להגיב על כך - "מאותות השמים אל תחתו".