מפלי הריין בשוייץ

קול ה' במים - מפלי הריין בשוייץ מרהיבים ביופיים ומעידים על גדולת הבורא הנמצא בכל מקום.