הזמר שוואקי שר את השיר: "ענוים, הגיע זמן גאולתכם!"

הזמר שוואקי שר את השיר : "ענוים, הגיע זמן גאולתכם!" מילות השיר לקוחות מילקוט שמעוני ומתאימות לימינו, כפי שרואים בשיחותיו של הרבי בעיקר משנת התנש"א.