יעקב שוואקי ויונתן רזאל שרים את השיר: והיא שעמדה לאבותינו

יעקב שוואקי ויונתן רזאל שרים את השיר מתוך ההגדה של פסח: "והיא שעמדה לאבותינו שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותינו והקב"ה מצילנו מידם".