ליפא שמעלצר מפיץ אלוקות בעולם באופן של הומור – שטותא דקדושא

העולם מוכן לגאולה. בחביבות ובהומור עושה ליפא שמעלצר סיבוב בעולם במטרה להפיץ אלוקות, ומביע תקוותו כיהודי המצפה לישועה להתגלות ה' בעולם - ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.