שירי קדושה – שעה של עונג

מחרוזת שירי קודש הלקוחים מן המקורות: מזמור לדוד, ידיד נפש ועוד. מוסיקה מרגיעה ותמונות מרהיבות.